Česká asociace majitelů nemovitostí (dále jen jako ČAMaN nebo Sdružení) sdružuje fyzické osoby, společnosti a organizace z oblasti stavebnictví, nemovitostního trhu a facility managementu.

Cíle Sdružení

Našimi cíli  jsou především, nikoli však výhradně:

Bojovat za neplacený přistup k Českým technickým normám (ČNS).

Zajistit legalizaci Facility managera vytvořením nového autorizačního oboru pod hlavičkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Vytvořit volně přístupné nástroje pro zvyšování kvalifikace a usnadnění práce především majitelů a správců nemovitostí.